Lagermedarbeider klargjør pakke til forsendelse Foto: Sport 1

Sport 1 Reklamasjon

Er det feil eller mangler på varen, eller vi har sendt deg feil vare, kan varen returneres. Bare originale feil omfattes av reklamasjonsretten. Reklamasjonsretten omfatter for eksempel ikke feil som er
følge av normal slitasje. 

Etter at du har mottatt produktene, anbefaler vi at du så snart som mulig undersøker om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Selger kan kreve å få reparere varen hvis det er umulig å skaffe en ny, for eksempel hvis varen ikke lenger blir produsert, eller at det medfører en urimelig kostnad.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år.

Reklamere på ett "Klikk & hent" produkt kjøpt i butikk

  • Ta produktet og kvittering med til den butikken hvor du kjøpte varen.
  • Butikken vil ta stilling til reklamasjonen og bli enig med deg om løsning.

Reklamere på en vare kjøpt i nettbutikken:

  • Send en epost til: kundeservice@sport1.no
  • Oppgi ordrenummer som står på kvitteringen du mottok på mail i forbindelse med kjøpet.
  • Oppgi hvilken vare det gjelder og hva som er feil med varen.
  • Legg gjerne ved et bilde som viser feilen. 

Ved reklamasjonsvurderinger undersøker vi hva som er feil med produktet, og gir en tilbakemelding på om det er grunnlag for reklamasjon eller ikke. I enkelte tilfeller må vi sende produktet til leverandøren for at de skal undersøke produktet.