Jotunheim Miljø og samfunnsansvar

Du skal være trygg på at det ikke er helse- eller miljøskadelige stoffer i produkter du kjøper. Materialer og produksjonsmetoder foregår på en etisk forsvarlig måte– og belaster miljøet minst mulig.

Øko-Tex Standard 100 - "Trygge Tekstiler"

Øko-Tex merkingen ble utviklet på begynnelsen av 1990 tallet av to uavhengige laboratorier i Tyskland og Østerrike. Inntil da forelå det ingen standard testing og merking av hudnære tekstiler som kunne garantere forbrukerene tekstiler som var fri for kjemikalier som var helsefarlige.

Jotunheim har som standard å kun benytte Øko-Tex sertifiserte metervare. Vevet og strikket metervare (ytterstoff, for, vattering)  og tilbehør som knapper, sytråd, trykk, reflex, borrelåser og glidelåser er Øko-Tex sertifisert. Tekstilene og tilbehøret skal ha ha lave verdier eller være fri for kjemikalier og fargestoffer som er skadelige for mennesket.

Øko-Tex har nå testlaboratorier over hele verden som sørger for like testmetoder og standarder. Kravene oppdateres fortløpende i takt med forskning og utvikling på området og etter forbrukerene og leverandørenes økende fokus på dette området.

Fokus på etisk forsvarlig produksjonsforhold

Jotunheim eier ikke produksjonsstedene/fabrikkene selv, og det er derfor ekstra viktig for oss å vite at både arbeidere og miljøet blir godt tatt vare på. For å sikre at vår produksjon foregår under etisk forsvarlige forhold, er alle våre leverandører forpliktet til å signere og følge våre etiske retningslinjer. Retningslinjene er formulert i en kontrakt "Code of conduct" og inneholder etiske retningslinjer for ansatte og samarbeidspartnere, samt prinsipper knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold.

Krav til kjemikalieinnhold

Det europeiske kjemikalieverket REACH omfatter registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier. Dette regelverket gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen. Avtalene sikre gode arbeidsforhold, at det ikke forekommer barnearbeid, at hensynet til miljøet blir ivaretatt, forhold til vern av eksotiske tresorter og regnskogen - samt sørge for god dyrevelferd. Jotunheim bruker kontrakten "Restricted Substances List. (European REACH regulation)" ovenfor våre leverandører.

I tillegg gjennomfører vi regelmessige leverandør- og fabrikkbesøk og tester i godkjente labratorier for å sikre at de strenge materielle krav og kjemikaliekrav er ivaretatt.