Assist ICE SPRAY 150 ML
Assist

Assist ICE SPRAY 150 ML

Assist ICE SPRAY 150 ML

 • Kjølespray for hurtig lindring av skader på ben og muskulatur
 • For å oppnå best mulig resultat benyttes ispose for å forlenge virkningen.

Mer info

60,-
 • Kjølespray for hurtig lindring av skader på ben og muskulatur.
  For å oppnå best mulig resultat benyttes ispose for å forlenge virkningen.
 • Førstehjelp / forebyggende: Ispray

  Signalord: Fare

  H-setninger (nr): H222, H229

  H-setninger (tekst): H222 - Ekstremt brannfarlig H229 - Beholder under trykk. Kan eksplodere ved oppvarming