HÅNDBALLKLISTER Pumpespray 100ml
Assist

HÅNDBALLKLISTER Pumpespray 100ml Gul

HÅNDBALLKLISTER Pumpespray 100ml

 • Konsentrert klister for bedre grep i praktisk pumpeflaske

Mer info

99,-
 • Gul farge
  100 ml
 • Bruksområde: Håndball

  Håndball: Klisterspray

  Signalord: Fare

  H-setninger (nr): H225, H319

  H-setninger (tekst): H225 - Meget brannfarlig væske og damp. H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon