ICE - GEL 50 ML
Assist

ICE - GEL 50 ML Blå

ICE - GEL 50 ML

 • Kjølende gel mot overanstrengte, stive muskler
 • Smøres direkte på huden etter behov
 • Hurtigvirkende.

Mer info

79,-
 • Smøres direkte på huden etter behov. Hurtigvirkende.
 • Bruksområde: Førstehjelp / Forebyggende

  Førstehjelp / forebyggende: Salve / gel

  Signalord: Fare

  H-setninger (nr): H226, H317, H319

  H-setninger (tekst): H226 - Meget brannfarlig væske og damp. H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.