KLISTERSPRAY 150 ML
Assist

KLISTERSPRAY 150 ML

KLISTERSPRAY 150 ML

 • Assist håndballklisterspray som gir godt grep om ballen.

Mer info

99,-
 • Leveres med ny, enda bedre klebeevne. 150 ml.
 • Bruksområde: Håndball

  Håndball: Klisterspray

  Signalord: Fare

  H-setninger (nr): H222, H229, H336, H412

  H-setninger (tekst): H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol H229 - Beholder under trykk. Kan eksplodere ved oppvarming. H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.